Lesni peleti najvišje kakovosti

Lesni peleti Woodox so certificirani po standardih DINplus in Enplus A1. Standarda zagotavljata vedno enako visoko kakovost peletov, od proizvodnje do kupca. Enplus je prvi standard, ki certificira tudi trgovanje s peleti. Na podlagi teh standardov je mogoče spremljati celotno dobavno verigo lesnih pelet.

Lesni peleti Woodox

So izdelani iz neprepariranega, naravnega lesa. Kakovost začnejo kontrolirati že pri dostavi surovega lesa. Proizvodnjo nadzorujejo nenehno vse do izdobave peletov. Ta proces zagotavlja vedno enako visoko kakovost peletov.

Pri tem kakovost lesnih peletov Woodox celo presega merila, ki jih zahtevajo standardi.