Odgovornost

Wismar Pellets GmbH
Am Torney 2a
23970 Wismar

NEMČIJA

Tel.: +49 (0) 3841 - 303 060

Internet: www.wismar-pellets.de
E-pošta: info@wismar-pellets.de

Direktor: Michael Hessing, Thomas Kresser
Sodišče registracije: Amtsgericht Schwerin (Okrajno sodišče Schwerin)
Številka registracije: HRB 12459
Identifikacijska števila za davek na dodano vrednost: DE 815 624 116

Izključitev jamčenja

1. Vsebina spletne ponudbe
Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost danih informacij. Uveljavljanje pravic iz odgovornosti napram avtorju, ki se navezujejo na škodo materialne ali idejne narave, in ki nastanejo pri uporabi ali neuporabi danih informacij oz. na podlagi napačnih ali nepopolnih informacij, je načelno izključeno, razen če avtor škodo dokazljivo namerno ali zaradi velike malomarnosti zakrivi. Vse ponudbe so spremenljive in neobvezujoče.

2. Kazalci in povezave
Pri neposrednem ali posrednem navajanju na tuje spletne strani, za katere avtor ne odgovarja, stopi v veljavo obveza jamčenja s strani avtorja samo, če je avtorju njihova vsebina znana in če ima avtor tehnične možnosti in je v sorazmerju z njegovimi možnostmi, da v primeru protizakonite vsebine prepreči njihovo uporabo. Avtor s tem izrecno izjavlja, da v trenutku postavitve povezave na zadevne strani na njih ni bilo mogoče prepoznati nobene ilegalne vsebine. Na aktualno in prihodnjo oblikovanje, vsebino ali avtorstvo povezanih strani avtor nima nobenega vpliva. Zato se s to izjavo izrecno distancira od kakršnekoli vsebine vseh povezanih strani, ki so bile po postavitvi povezave spremenjene. Ta izjava velja za vse, znotraj lastne internetne ponudbe postavljene povezave in kazalce ter tuje vnose v knjigo strank, forume in poštne sezname, ki jih daje avtor na voljo. Za ilegalno, napačno in nepopolno vsebino in še posebej za škodo na ta način ponujenih informacij, jamči zgolj ponudnik zadevne strani, na katero se je nakazovalo.

3. Avtorske pravice in pravica označevanja
Avtor si prizadeva, da bo v vseh publikacijah upošteval avtorske pravice uporabljanih grafik, zvočnih dokumentov, video filmov in besedil ter da bo uporabljal samo grafike, zvočne dokumente, video filme in besedila, ki jih je sam izdelal ali ki niso pod licenco. Za vse v internetni ponudbi imenovane in morebiti s strani tretjih zaščitene znake proizvajalca in blagovne znamke veljajo neomejeno določbe zadevno veljavnega registrskega prava in lastniških pravic ustreznega vpisanega lastnika. Samo na podlagi imenovanja še ni mogoče sklepati in trditi, da blagovne znamke niso zaščitene s strani tretjih. Avtorska pravica (Copyrigh) za objavljene in od avtorja samega izdelane objekte ostane samo pri avtorju izdelanih strani. Tovrstnih grafik, zvočnih dokumentov, video filmov in besedil brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno razmnoževati ali uporabljati v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah.