Træpiller med mange fordele

Woodox træpiller

  • Du får Premium kvalitet
  • Du fyrer CO₂ neutral
  • Træpillerne er prisstabile
  • Træpiller produceret fra bæredygtig skovbrug
  • Du fyrer billigere end med olie og gas

Grundlæggende viden om træpiller

Hvad er træpiller?

Træpiller er små cylindriske piller lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Træpillen produceres af rent træ fra enten savværker eller hele stammer fra skove i PEFC certificerede skove. Det betyder blandt andet, at der bliver nyplantet et træ for hvert fældet træ som bruges til træpiller. Hvis der bruges stammer i produktionen af træpiller, bliver stammerne afbarket så det kun er rent træ, der kommer ind i træpille produktionen.

I første omgang bliver træet findelt til en råvare, som har en størrelse varierende fra savsmuld til små spåner. For at sikre en høj kvalitet af træpillen, bliver råvaren skånsomt nedtørret så der er et indhold af vand på 7 %. Woodox garanterer at vandindholdet er maksimum 10 % i den færdige træpille.

Inden råvaren presses til træpiller findeles råvaren endnu engang så alle partikler er ca. 2 mm i størrelsen. Selve presningen af træpillen foregår ved, at råvaren presses igennem en matrice. Det kan bedst sammenlignes med at råvaren presses igennem små huller på 6 mm eller 8 mm lidt ligesom det ser ud på en kødhakker bare i meget større målestok. Selve presningen af træpillen udvikler varme på op imod 90 grader celsius. Denne varme sammen med sammenpresningen får træpillen til at hænge godt sammen så det bliver en stabil pille.

Efter presningen af træpillen skal der ske en hurtig nedkøling, så træpillerne bevarer styrken på lageret og under transporten frem til forbrugsstedet.

Opvarmning med træpiller:     

Woodox træpiller anvendes især til private i mindre stokerfyr og pilleovne. Træpiller kan anvendes både til private samt til erhvervsbygninger. Opvarmning er ikke kun miljøvenlig, det giver også en besparelse i forhold til olie og gas.

Opbevaring:

Bemærk at træpillerne skal opbevares tørt og beskyttes for direkte sollys, da emballagen ikke er UV-resistent.