Træpiller af bedste kvalitet

En effektiv og kontinuerlig kvalitetsstyring samt en ENPlus A1 og DINplus-certificering sikrer, at du som kunde får ensartet kvalitet på højt niveau ved hver levering. Vigtige faktorer, vandindhold, mekanisk stabilitet og askeindhold som kontrolleres løbende på de indtagne råvarer samt på færdig producerede varer. Vandindhold kontrolleres elektronisk og løbende, så Woodox er sikker på et konstant vandindhold i pillerne. I sammenligning med fossile brændstoffer er træpiller CO2 neutrale, når skoven løbende genplantes efter fældning. Woodox får kun træ fra PEFC certificerede skove.

Woodox træpiller

Woodox træpiller består af 100 procent ren natur. Der bruges udelukkende ubehandlet træ fra bæredygtigt drevne skovbrug. Størstedelen af træet kommer direkte fra Tyskland. Woodox er træpiller i premium-klasse og certificeret efter ENplus A1 og DINplus. Ensartet kvalitet sikrer en stabil varmekilde. Woodox har bedre værdier end krævet af certificeringen.